Magic Line
(30) 30-10-549

MagicBox

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A MagicBox Játékbolt (azaz Magic Box Game Kft.) jelen adatvédelmi nyilatkozattal célja, hogy rögzítse a www.magic-box.hu webáruház (Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési elveket és a webáruház adatvédelmi- és kezelési politikáját, amelyet a webáruház és fenntartója a Magic Box Game Kft. magára nézve kötelező erővel ismer le.
Kötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. Gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A MagicBox Játékbolt (azaz Magic Box Game Kft, ld. Üzemeltető) a látogatók és érdeklődők adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságról.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Jelen nyilatkozat kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, és azok előírásait maradéktalanul betartjuk, különös tekintettel az alábbiakra:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény
A Vásárló személyes adatainak megadása és adatszolgáltatása a webáruházban önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul.
Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a Webáruház regisztrált Vásárlói személyes adatainak védelmét. Ezen kívül mindent megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, illetve azért, hogy a személyes adatok illetéktelen, harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Magic Box Game Kft. mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Magic Box Game Kft bizalmasan kezeli, feliratkozásával hozzájárul ahhoz, hogy adatait  marketing kapcsolattartás, piackutatás, valamint ügyfélszerzés céljára felhasználjuk. A leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető e-mailben (info@magic-box.hu) vagy telefonon (30/ 30 10 549)
HOZZÁJÁRULÁS
Vásárlók hozzájárulnak, hogy Üzemeltető kezelje személyes adataikat. Üzemeltető kijelenti, hogy Vásárlói által megadott minden adatot, bizalmas információt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Üzemeltető Vásárló személyes adatait a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja (pl. futárszolgálat). Üzemeltető a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja (a kiszállításhoz szükséges partnereknek történő adatátadás, Üzemeltető munkavállalói), más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé.
ADATKEZELÉS CÉLJA
Üzemeltetőnek az adatkezeléssel az a célja, hogy a Vásárlók megrendeléseit maradéktalanul teljesíteni tudja, a vásárlói élményt és kényelmet (pl. hírlevél) növelni tudja. Kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Vásárló részére nyújtani.
A vásárlók által megadott adatok: teljes név, szállítási- és számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.
Az így megadott adatok kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásával történik. Üzemeltető a személyes adatokat ezen céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – kivéve ha a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
ADATINFORMÁCIÓK
Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki ez e-mail címet regisztrálta.


TÖRLÉS, MÓDOSÍTÁS
Személyes adatokban bekövetkezett változás módosítása kizárólag a Vásárló írásos nyilatkozatával módosítható az info@magic-box.hu e-mail címen, vagy ajánlott levélben a MagicBox Játékbolt (1042 Budapest, Árpád út 51-53.) címen.
A Vásárlók/Regisztráltak bármikor kérhetik adataik törlését az adatbázisból. A törlési kérelem kézhezvételekor – amely kizárólag írásban történhet, e-mailen az info@magic-box.hu vagy a MagicBox Játékbolt címére küldött ajánlott levél formájában – az Üzemeltető haladéktalanul törli a kért adatokat adatbázisából.
A Hírlevélre történő regisztráció is bármikor visszavonható a MagicBox által kiküldött hírlevelek alján található Hírlevélről való leiratkozás gombra kattintva.
Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Vásárló bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, adattovábbítás körülményeiről, ill. az adatkezelés egyéb részleteiről. Első alkalommal díjmentes, egy éven belül történő többszöri információkérés esetén Üzemeltető adminisztrációs díjat számíthat fel. Az adatok törlésére vagy az adatkezelésről kért tájékoztatásra irányuló kérés beérkezésétől számított legkésőbb 15 munkanapon belül kerül sor a megválaszolásukra.
ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Vásárló által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Vásárló a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Vásárlói erre irányuló igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.
Vásárlás esetén a jogszabályban meghatározott kötelező megőrzési ideig (számlázás).
Egyéb vélemény, termékértékelés esetén vagy a Vásárló törlésre irányuló kérelméig, vagy az adott termék forgalmazásáig.
A Vásárló által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az Üzemeltető, mint adatkezelő részéről, míg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését.
ADATFELDOLGOZÁS
Üzemeltető külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a Vásárlói személyes adatait maga dolgozza fel.
ADATTOVÁBBÍTÁS
Üzemeltető mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági végzés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
Amennyiben az Üzemeltető a www.magic-box.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót tájékoztatja (pl. hírlevélben). A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Üzemeltető a személyes adatokat a W3Host Bt. (1156 Budapest, Sárfű u. 25.) szerverein tárolja, amelyek 24 órás őrzéssel védettek.
PANASZ
Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatosan jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhet:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/ 391-1400
Fax: 1/ 391-1410
Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@magic-box.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.
MAGICBOX MÁRKA
A MagicBox neve, logoi és grafikái mind a MagicBox védjegyei.
A MagicBox mindent elkövetett azért, hogy a honlapon található információ pontos legyen a információk aktualitásáért, megbízhatóságáért, pontosságáért és fenntartja a jogot arra, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat és javításokat eszközöljön az oldalon. A MagicBox nem vállal felelősséget az oldalakon található hibákért, hiányosságokért vagy pontatlanságokért.
A MagicBox fenntartja a jogot arra, hogy weboldalát bármikor átdolgozhassa, módosíthatja, részben vagy egészben korlátozza. Az oldal tartalmának, anyagainak, dokumentációinak másolása, átvétele kizárólag a MagicBox előzetes írásos engedélyével történhet.
A www.magic-box.hu weboldalon leadott megrendeléssel egyidejűleg a Vásárló/Regisztráló elfogadja a Magic Box Game Kft. vásárlási feltételeit, valamint adatkezelési elveit.

Fejlesztojatek.lap.hu | Logikaijatek.lap.hu | Tarsasjatek.lap.hu